06-42611333

Coaching voor bedrijven:

Communicatiecoaching

volgens het concept

‘vanZelfsprekend goed contact‘.

coaching met als doel:

Natuurlijk jezelf zijn in

communiceren en presenteren.

Individuele coaching en Teamcoaching 

met als doel: 

Van ik en jij naar wij! 

Speerpunten waar de coaching zich op richt:

In goed contact met jezelf én met anderen.

Jezelf laten zien en horen.

Bewust (van) jezelf zijn, jezelf goed kennen.

Zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat je denkt, voelt en doet.

De coaching is gestoeld op de volgende kernovertuigingen:

Communicatie ontstaat wanneer waarnemingen gedeeld worden.

Goed contact met jezelf als opstap naar goed contact met anderen.

Je wordt blij van goed contact!

Check Hier of ik iets voor je kan betekenen:

Komt je werknemer niet voldoende tot recht op het werk?

Is je werknemer onvoldoende zelfbewust?

Is je werknemer onzeker over zichzelf?

Maakt je werknemer moeilijk verbinding met collega’s en/of klanten?

Communiceert je werknemer onduidelijk of onvoldoende overtuigend?

Presenteert je werknemer zich met weinig zelfvertrouwen?

Laat je werknemer te weinig van zich horen/zien in vergaderingen?

Heeft je werknemer moeite met samenwerken?

Voor meer informatie:

Tel. 06-42611333 of mail me.

Communicatiecoaching

volgens het concept

‘vanZelfsprekend goed contact‘.

coaching met als doel:

Natuurlijk jezelf zijn in

communiceren en presenteren.

Individuele coaching en

Teamcoaching

met als doel: 

Van ik en jij naar wij! 

Speerpunten waar de coaching zich op richt:

In goed contact met jezelf én met anderen.

Jezelf laten zien en horen.

Bewust (van) jezelf zijn, jezelf goed kennen.

Zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat je denkt, voelt en doet.

De coaching is gestoeld op de volgende kernovertuigingen:

Communicatie ontstaat wanneer waarnemingen gedeeld worden.

Goed contact met jezelf als opstap naar goed contact met anderen.

Je wordt blij van goed contact!

Check Hier of ik iets voor je kan betekenen:

Komt je werknemer niet voldoende tot recht op het werk?

Is je werknemer onvoldoende zelfbewust?

Is je werknemer onzeker over zichzelf?

Maakt je werknemer moeilijk verbinding met collega’s en/of klanten?

Communiceert je werknemer onduidelijk of onvoldoende overtuigend?

Presenteert je werknemer zich met weinig zelfvertrouwen?

Laat je werknemer te weinig van zich horen/zien in vergaderingen?

Heeft je werknemer moeite met samenwerken?

Voor meer informatie:

Tel. 06-42611333 of mail me.

 Ook deze bedrijven hebben hun vruchten geplukt bij Korbee Communicatie Coaching!

 Ook deze mensen hebben hun vruchten geplukt bij Korbee Communicatie Coaching!

Beste Yvette,

Graag wil ik de volgende recommendation doen.

Reeds verschillende jaren maken wij gebruik van de coaching diensten van Yvette Korbee. Als werkgever ben ik enthousiast over de resultaten die daarbij geboekt worden. Ieder persoon, iedere casus is anders, maar Yvette weet in nauwe samenspraak met medewerker en werkgever de juiste snaar te raken. De medewerker waardeert haar individuele aanpak. Als werkgever waardeer ik de resultaten en de duidelijke afstemming. Een afstemming waarbij de vertrouwelijkheid van de medewerker nooit in het geding komt, maar waar de doelstellingen vanuit de werkgever en de voortgang besproken worden. Communiceren is een vak, Yvette bewijst dat voor ons elke keer weer opnieuw.

Marc Maas
Business Unit Manager Ilionx

Je hebt geholpen om de communicatieve en sociale vaardigheden van een van mijn teamleden te vergroten, daar waar anderen het inmiddels hadden laten afweten, waardoor hij nu een stuk zekerder in het leven staat. Je hanteert daarbij een no-nonsense aanpak en benoemt de zaken zoals ze ervoor staan. Smoesjes en uitvluchten helpen niet want daar prik je doorheen. Geen vakjargon maar normaal Nederlands taalgebruik en recht voor zijn raap. Mijn contact met jou heb ik dan ook als productief en prettig ervaren.

Bedankt voor de hulp die je mijn collega hebt gegeven!

Peter Cornelisse
Teamleider SD SRK/MRCC

Je bent Zelf transparant richting je kandidaat en je biedt transparantie. Deze kan niets voor je verbergen doordat je dwars door hem/haar heen kijkt! Je leest en analyseert de persoon tegenover je door de non-verbale signalen op te pikken. Hierdoor kun je beter coachen. Je maakt alle sessies, individueel of in groepen erg persoonlijk en laat je toegevoegde waarde zien. Erg waardevol!

Cennet Kaptan-Önder
HR-Adviseur bij Pink Roccade Local Government

Yvette heeft ons geholpen door leden van mijn team door te laten groeien van stille maar goede techneuten naar mensen die klaar zijn om door te groeien in hun carriere. Zij hebben met de hulp van Yvette het zelfvertrouwen gevonden om hun mening te geven bij klanten en duidelijk te communiceren.    

Kevin Gorissen
Managing Consultant / Cloud and Automation Architect bij Ilionix

Beste Yvette,

Graag wil ik de volgende recommendation doen.

Reeds verschillende jaren maken wij gebruik van de coaching diensten van Yvette Korbee. Als werkgever ben ik enthousiast over de resultaten die daarbij geboekt worden. Ieder persoon, iedere casus is anders, maar Yvette weet in nauwe samenspraak met medewerker en werkgever de juiste snaar te raken. De medewerker waardeert haar individuele aanpak. Als werkgever waardeer ik de resultaten en de duidelijke afstemming. Een afstemming waarbij de vertrouwelijkheid van de medewerker nooit in het geding komt, maar waar de doelstellingen vanuit de werkgever en de voortgang besproken worden. Communiceren is een vak, Yvette bewijst dat voor ons elke keer weer opnieuw.

Marc Maas
Business Unit Manager Ilionx

Je hebt geholpen om de communicatieve en sociale vaardigheden van een van mijn teamleden te vergroten, daar waar anderen het inmiddels hadden laten afweten, waardoor hij nu een stuk zekerder in het leven staat. Je hanteert daarbij een no-nonsense aanpak en benoemt de zaken zoals ze ervoor staan. Smoesjes en uitvluchten helpen niet want daar prik je doorheen. Geen vakjargon maar normaal Nederlands taalgebruik en recht voor zijn raap. Mijn contact met jou heb ik dan ook als productief en prettig ervaren.

Bedankt voor de hulp die je mijn collega hebt gegeven!

Peter Cornelisse
Teamleider SD SRK/MRCC

Je bent Zelf transparant richting je kandidaat en je biedt transparantie. Deze kan niets voor je verbergen doordat je dwars door hem/haar heen kijkt! Je leest en analyseert de persoon tegenover je door de non-verbale signalen op te pikken. Hierdoor kun je beter coachen. Je maakt alle sessies, individueel of in groepen erg persoonlijk en laat je toegevoegde waarde zien. Erg waardevol!

Cennet Kaptan-Önder
HR-Adviseur bij Pink Roccade Local Government

Yvette heeft ons geholpen door leden van mijn team door te laten groeien van stille maar goede techneuten naar mensen die klaar zijn om door te groeien in hun carriere. Zij hebben met de hulp van Yvette het zelfvertrouwen gevonden om hun mening te geven bij klanten en duidelijk te communiceren.    

Kevin Gorissen
Managing Consultant / Cloud and Automation Architect bij Ilionix

Teamcoaching

Alle modules zijn gebaseerd op het concept: ‘vanZelfsprekend goed contact’ met als rode draad natuurlijk jezelf zijn in communiceren en presenteren.

Communiceren is verbinden, contact maken. Contact maken met jezelf en met anderen.
Hoe je communiceert met jezelf bepaalt hoe je overkomt bij anderen, hoe je jezelf presenteert.
Bewust zijn van jezelf, van hoe je overkomt, ontwikkel je door waar te nemen. Oog en oor te hebben. Voor jezelf, voor anderen.

De volgende modules gaan uit van de visie, dat wanneer je goed contact met jezelf hebt, goed contact met anderen mogelijk wordt. VanZelfsprekend!

 

Teamcoaching

Alle modules zijn gebaseerd op het concept: ‘vanZelfsprekend goed contact’ met als rode draad natuurlijk jezelf zijn in communiceren en presenteren.

Communiceren is verbinden, contact maken. Contact maken met jezelf en met anderen.
Hoe je communiceert met jezelf bepaalt hoe je overkomt bij anderen, hoe je jezelf presenteert.
Bewust zijn van jezelf, van hoe je overkomt, ontwikkel je door waar te nemen. Oog en oor te hebben. Voor jezelf, voor anderen.

De volgende modules gaan uit van de visie, dat wanneer je goed contact met jezelf hebt, goed contact met anderen mogelijk wordt. VanZelfsprekend!

 

5

‘VanZelfsprekend presenteren vanuit verbinding.’

Bij presenteren denkt men al gauw aan het geven van een presentatie. In feite presenteren we ons de hele dag door. In allerlei overlegvormen, maar ook in de koffiecorner.

In deze module oefenen de deelnemers in het zichzelf presenteren vanuit authenticiteit, vanZelfsprekend.

Het bewust waarnemen bij zichzelf en anderen loopt als een rode draad door de dag heen.
Waarnemen als instrument tot bewustwording en verbinding. Verbinding met jezelf en verbinding met anderen.

Feedback geven en ontvangen speelt hierbij een belangrijke rol en krijgt vanZelfsprekend ruime aandacht.

Een ieder wordt zich bewust van zichzelf, van hoe hij/zij overkomt en ervaart hoe het is om het beste van zichzelf te laten zien en horen. Duidelijk, overtuigend en met plezier. In goed contact met anderen.

5

VanZelfsprekend communiceren in goed contact met elkaar’.

Goed contact maken is niet altijd vanZelfsprekend. De communicatie met een ander kan vragen oproepen of emoties als irritatie, teleurstelling, boosheid. Vaak richten deze emoties zich op de ander en werken ze destructief. De samenwerking wordt er niet beter op!

In deze module leert iedere deelnemer naar zichzelf te kijken, diens eigen aandeel in de communicatie met de ander.
Wat laat de deelnemer van zichzelf zien in het contact met de ander? Is er verbinding?

De deelnemer wordt aangemoedigd vanuit een open houding te kijken naar eigen verwachtingen ten opzichte van zichzelf en van de ander. De volgende vragen komen hierbij aan bod:

  • Hoe neemt de deelnemer zichzelf waar, hoe ziet hij/zij zichzelf?
  • Stemt het beeld wat een ieder van zichzelf heeft overeen met wat getoond wordt aan anderen?

Op een creatieve manier wordt de eigen-wijsheid aangeboord om te komen tot constructieve oplossingen, zodat goed samen werken mogelijk wordt.

5

‘Zelfbewust omgaan met verandering’.

Veranderingen horen bij het leven. Soms komen deze veranderingen vanuit onszelf, vaak ook komen deze van buitenaf, worden ze ons opgelegd.

Hier constructief mee omgaan is niet altijd zo vanZelfsprekend.

Hoe we omgaan met veranderingen wordt o.a. beïnvloed door hoe we hierover denken.

Wanneer deze gedachten diepgeworteld zijn en we deze als absolute waarheid aannemen, spreken we van ‘overtuigingen’.

Deze overtuigingen kunnen ons helpen, ons motiveren te doen wat nodig is. Maar ze kunnen ons ook belemmeren stappen te nemen die eigenlijk goed voor ons zouden zijn.

In deze module wordt de deelnemer zich bewust van diens overtuigingen met betrekking tot ‘verandering’.

Onderzocht wordt hoe deze overtuigingen eigen gedrag beïnvloeden.

De deelnemer krijgt inzicht in gedachten en emoties die ontstaan zijn als reactie op veranderingen en krijgt inzicht in wat hem/haar beweegt.

Samengevat: een ieder ontdekt wat nodig is zelf de regie (terug) te ervaren binnen de gegeven veranderingen.

5

‘Zelfbewust omgaan met verandering’.

Veranderingen horen bij het leven. Soms komen deze veranderingen vanuit onszelf, vaak ook komen deze van buitenaf, worden ze ons opgelegd.

Hier constructief mee omgaan is niet altijd zo vanZelfsprekend.

Hoe we omgaan met veranderingen wordt o.a. beïnvloed door hoe we hierover denken.

Wanneer deze gedachten diepgeworteld zijn en we deze als absolute waarheid aannemen, spreken we van ‘overtuigingen’.

Deze overtuigingen kunnen ons helpen, ons motiveren te doen wat nodig is. Maar ze kunnen ons ook belemmeren stappen te nemen die eigenlijk goed voor ons zouden zijn.

In deze module wordt de deelnemer zich bewust van diens overtuigingen met betrekking tot ‘verandering’.

Onderzocht wordt hoe deze overtuigingen eigen gedrag beïnvloeden.

De deelnemer krijgt inzicht in gedachten en emoties die ontstaan zijn als reactie op veranderingen en krijgt inzicht in wat hem/haar beweegt.

Samengevat: een ieder ontdekt wat nodig is zelf de regie (terug) te ervaren binnen de gegeven veranderingen.

VanZelfsprekend wordt ook Teamscoaching afgestemd op de vraag die er ligt. 

 Ook deze mensen hebben hun vruchten geplukt middels teamcoaching!

Een leuke workshop over belemmerende overtuigingen gevolgd bij Yvette. Yvette heeft een rustige en vriendelijke uitstraling en geeft de workshop op een luchtige makkelijk toegankelijke manier. De inhoud was voor iedereen begrijpelijk en er was ruimte om ervaringen te delen. Handreikingen werden uitgereikt om het geleerde toe te passen. Zinvol en leerzaam.

Monique Wolfraad
Adviseur/projectleider kabels en leidingen bij Movares

In januari heb ik de training ‘vanZelf spreken’ gevolgd bij Yvette. Ze heeft me geleerd vanuit mijn kracht te communiceren. Kwaliteiten en valkuilen worden je bewust, waardoor je werkelijk ‘vanZelfsprekend’ presenteert. Ik heb na de training een grote verbetering in communicatie met anderen ervaren. Als coach weet Yvette snel een veilige, zeer prettige en vertrouwde omgeving te creëren waarbij je samen en alleen je vaardigheden kunt oefenen. Daarbij werkt haar bevlogenheid zeer motiverend.

Ben Johannes
Pm a.i. at Liander

Onlangs volgde ik de tweedaagse training vanZELFspreken bij Yvette Korbee.
Ik vond mijzelf geen geboren verteller, voelde mij vaak niet gehoord en oninteressant in gezelschap. Spreken doe je al je hele leven en vaak ervoer ik spanning bij het vertellen van een verhaal. Die spanning, ook rond mijn nek-en halsspieren maakte mij doodmoe, bezorgde me een pijnlijke keel of liet me dichtklappen in een gezelschap.
Yvettes benadering is heel persoonlijk. Door het stellen van vragen en haar observatie over je stem, lichaamshouding en middels haar intuïtie maakt ze je bewust waar het kernprobleem omtrent spreken bij jou ligt. Ook de observatie van medeleerlingen en van jezelf helpen je daar bij.
Na de training heb ik een positief zelfbeeld over mijn spreekvaardigheid. Je hoeft niet altijd boeiend, interessant en intelligent overkomen. Een lat die ik voor mij zelf te hoog legde. Ik ben nu meer ontspannen bij het spreken waardoor ik rustiger, langzamer en met een lagere toon spreek. Als reactie heb ik het idee dat mensen beter naar me luisteren. Eigenlijk gewoon jezelf zijn! Zo simpel is het.
Als jou een persoonlijke aanpak en een snel resultaat aanspreekt dan is de begeleiding en methode van Yvette Korbee ten zeerste aan te bevelen!

Ing Sioe Tan
Ergotherapeut

Een leuke workshop over belemmerende overtuigingen gevolgd bij Yvette. Yvette heeft een rustige en vriendelijke uitstraling en geeft de workshop op een luchtige makkelijk toegankelijke manier. De inhoud was voor iedereen begrijpelijk en er was ruimte om ervaringen te delen. Handreikingen werden uitgereikt om het geleerde toe te passen. Zinvol en leerzaam.

Monique Wolfraad
Adviseur/projectleider kabels en leidingen bij Movares

In januari heb ik de training ‘vanZelf spreken’ gevolgd bij Yvette. Ze heeft me geleerd vanuit mijn kracht te communiceren. Kwaliteiten en valkuilen worden je bewust, waardoor je werkelijk ‘vanZelfsprekend’ presenteert. Ik heb na de training een grote verbetering in communicatie met anderen ervaren. Als coach weet Yvette snel een veilige, zeer prettige en vertrouwde omgeving te creëren waarbij je samen en alleen je vaardigheden kunt oefenen. Daarbij werkt haar bevlogenheid zeer motiverend.

Ben Johannes
Pm a.i. at Liander

Onlangs volgde ik de tweedaagse training vanZELFspreken bij Yvette Korbee.
Ik vond mijzelf geen geboren verteller, voelde mij vaak niet gehoord en oninteressant in gezelschap. Spreken doe je al je hele leven en vaak ervoer ik spanning bij het vertellen van een verhaal. Die spanning, ook rond mijn nek-en halsspieren maakte mij doodmoe, bezorgde me een pijnlijke keel of liet me dichtklappen in een gezelschap.
Yvettes benadering is heel persoonlijk. Door het stellen van vragen en haar observatie over je stem, lichaamshouding en middels haar intuïtie maakt ze je bewust waar het kernprobleem omtrent spreken bij jou ligt. Ook de observatie van medeleerlingen en van jezelf helpen je daar bij.
Na de training heb ik een positief zelfbeeld over mijn spreekvaardigheid. Je hoeft niet altijd boeiend, interessant en intelligent overkomen. Een lat die ik voor mij zelf te hoog legde. Ik ben nu meer ontspannen bij het spreken waardoor ik rustiger, langzamer en met een lagere toon spreek. Als reactie heb ik het idee dat mensen beter naar me luisteren. Eigenlijk gewoon jezelf zijn! Zo simpel is het.
Als jou een persoonlijke aanpak en een snel resultaat aanspreekt dan is de begeleiding en methode van Yvette Korbee ten zeerste aan te bevelen!

Ing Sioe Tan
Ergotherapeut

Online coaching

Of je nu kiest voor offline coaching of online coaching: ons contact zal, vanZelfsprekend, goed zijn.  

Ik neem jouw lichaamstaal waar, of dit nu je stem is of je lichaamshouding, en koppel deze naar jou terug, zodat jij jezelf nog beter leert kennen. Zodat je ontdekt hoe je overkomt. Zodat je contact maakt met jouw eigen-wijsheid. Omdat ik jou deze spiegel: in woord of beeld. Aan jou de keuze: online coaching of liever niet: de resultaten zijn hetzelfde. Ook vanZelfsprekend!

"Digitale coaching net zo prettig als fysieke coaching!

Lisanne van der Meeren

"Online coaching, een aanrader!

Net zo goed contact als bij offline coaching."

Esther Haenen

Online coaching

Of je nu kiest voor offline coaching of online coaching: ons contact zal, vanZelfsprekend, goed zijn.  

Ik neem jouw lichaamstaal waar, of dit nu je stem is of je lichaamshouding, en koppel deze naar jou terug, zodat jij jezelf nog beter leert kennen. Zodat je ontdekt hoe je overkomt. Zodat je contact maakt met jouw eigen-wijsheid. Omdat ik jou deze spiegel: in woord of beeld.

Aan jou de keuze: online coaching of liever niet: de resultaten zijn hetzelfde. Ook vanZelfsprekend!

      "Digitale coaching net zo prettig als fysieke coaching!

Lisanne van der Meeren

      "Online coaching, een aanrader! Net zo goed contact als bij offline coaching.

Esther Haenen

 

 

 

Ook zij hebben online hun vruchten geplukt bij Korbee Communicatie Coaching!

Yvette begeleidt mij nu al een aantal maanden om mijn communicatievaardigheden verder te ontwikkelen. Wij zijn fysiek gestart, maar vanwege de Corona-ontwikkeling overgegaan op digitale sessies. Mijn ervaring is dat zowel de fysiek als digitaal sessies even prettig zijn. Yvette heeft voldoende kennis, ervaring en vaardigheden om ook digitaal alle signalen op te vangen. Ik ben digitaal dus ook erg goed en prettig begeleid zonder enige hinder.

Lisanne van der Meeren
Accountmanager Pinkroccade

 

Yvette begeleidt mij nu al een aantal maanden om mijn communicatievaardigheden verder te ontwikkelen. Wij zijn fysiek gestart, maar vanwege de Corona-ontwikkeling overgegaan op digitale sessies. Mijn ervaring is dat zowel de fysiek als digitaal sessies even prettig zijn. Yvette heeft voldoende kennis, ervaring en vaardigheden om ook digitaal alle signalen op te vangen. Ik ben digitaal dus ook erg goed en prettig begeleid zonder enige hinder.

Lisanne van der Meeren
Accountmanager Pinkroccade

Vanuit het werk kreeg ik het aanbod voor coaching van Yvette. Hier stond ik heel sceptisch tegenover. Maar ik ben blij dat ik hiermee gestart ben. Al veel meer inzicht gekregen in mijzelf en hierdoor ook rust.
Door corona zijn we overgestapt naar online coaching en ik kan niet zeggen dat ik hierdoor zaken mis. Met video gesprekken hebben we een goed contact net zoals voorheen. Mijn ervaring is dat er geen finesse verloren gaat hierdoor. Waarschijnlijk ook door de scherpzinnigheid van Yvette.
Het voordeel is dat ik geen lange reistijden meer heb en mijn coaching gewoon kan doorgaan. Ik kan het alleen aanraden.

Esther Haenen
Ilionix Infrastructure Engineer

 

 

Vanuit het werk kreeg ik het aanbod voor coaching van Yvette. Hier stond ik heel sceptisch tegenover. Maar ik ben blij dat ik hiermee gestart ben. Al veel meer inzicht gekregen in mijzelf en hierdoor ook rust.
Door corona zijn we overgestapt naar online coaching en ik kan niet zeggen dat ik hierdoor zaken mis. Met video gesprekken hebben we een goed contact net zoals voorheen. Mijn ervaring is dat er geen finesse verloren gaat hierdoor. Waarschijnlijk ook door de scherpzinnigheid van Yvette.
Het voordeel is dat ik geen lange reistijden meer heb en mijn coaching gewoon kan doorgaan. Ik kan het alleen aanraden.

Esther Haenen
Ilionix Infrastructure Engineer

 Ook deze mensen hebben hun vruchten geplukt bij Korbee Communicatie Coaching!

Jessica van Eijs
Tweede Kamerlid voor D66

“Yvette heeft mij uitstekend geholpen met mijn communicatie. Naast technieken waarop ik zelf weer terug kan vallen, hebben we het ook veel gehad over mijn instelling ten opzichte van mijn probleem. Vooral de combinatie van een uiterst persoonlijke benadering en hele concrete oefeningen gaf mij echt het gevoel dat ik grip kon krijgen op mijn eigen situatie.”

Floris ter Horst
IT Project Manager,Team Lead at PinkRoccade Local Government

“Yvette was een ontzettend prettige coach. Vanuit mijn aard ben ik vrij sceptisch aangelegd en ervoer ik de coaching in eerste instantie als “zweverig”. Dit had Yvette direct door, en al snel wist zij ook mij te overtuigen van het presenteren uit “JeZelf”. Ze was daarbij helder in communicatie en duidelijk in het brengen van de ervaring. Absoluut een aanrader! ”

Annemarie Thomasse
R&D Manager Hercules Social Housing BV

“Ik heb Yvette leren kennen als een zeer integere, betrouwbare en doortastende vrouw. Met gevoel voor humor houdt zij een spiegel voor en ga je samen op zoek naar je eigen (communicatieve)kwaliteiten met gebruikmaking van je eigen innerlijke kracht. Yvette, het waren een aantal zeer praktische maar vooral prettige en leerzame sessies. Ik pluk er nog dagelijks de vruchten van.”

Jessica van Eijs
Tweede Kamerlid voor D66

“Yvette heeft mij uitstekend geholpen met mijn communicatie. Naast technieken waarop ik zelf weer terug kan vallen, hebben we het ook veel gehad over mijn instelling ten opzichte van mijn probleem. Vooral de combinatie van een uiterst persoonlijke benadering en hele concrete oefeningen gaf mij echt het gevoel dat ik grip kon krijgen op mijn eigen situatie.”

Roel Claassen
ProjectLeider @ gemeente s’-Hertogenbosch

“Yvette is een zeer prettige en creatieve coach. Yvette leerde mij bewust te zijn van mijn spreken en van mijn houding tijdens het spreken. Met haar creatieve en verfrissende technieken kwamen voor mij nieuwe inzichten naar boven waarmee ik mijn valkuilen kan herkennen en ze vermijden.

Met deze kennis en haar training kan ik gesprekken voeren vanuit mijn kracht en actief de verbinding zoeken met mijn gesprekspartner. Hierdoor merk ik dat ik beter in staat ben om mijn boodschap succesvol over te brengen.”

 Korbee Communicatie Coaching. De plek waar communiceren vanZelfsprekend is!

Contactinformatie

Yvette Korbee
Dieppelaan 16,
5627PZ Eindhoven

Tel:       0642611333
E-mail:  vanZelfsprekend@korbeecommunicatie.nl
KvK:     17239808

Btw identificatienummer: NL 001684606B10

 

Contactinformatie

 

Yvette Korbee

Dieppelaan 16,

5627PZ

Eindhoven

Tel:       0642611333

E-mail: vanZelfsprekend@korbeecommunicatie.nl

KvK:     17239808

Btw identificatienummer:

NL 001684606B10

 

 

Contactformulier

9 + 9 =